Paróiste an Spidéil - Cill Éinde (sa bpictiúr)

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

Aifreann poiblí ag teacht ar ais ón 29ú Meitheamh. Go dtí sin (agus ar dul ar aghaidh), beidh Aifreann príobháideach craolta ó Chill Éinde ar -

https://www.facebook.com/CillEindeSpideal (cliceáil)

Féach thíos don chlár ama agus na h-intinní. Beidh an séipéal dúnta don phobal ag na hamanta sin.

Aifrinn & Intinní na Seachtaine
Dé Sathairn 06ú 6:00pm Pádraig Ó Coistealbha, Baile an Domhnalláin
Dé Domhnaigh 07ú 11:00am

Pádraig Ó Conghaile & a thuismitheoirí Micheál & Máire, Sidheán,

agus Michael & Delia Canavan, Glann, Uachtar Ard

Dé Luain 08ú 10:00am Missa pro popula—Aifreann don Phobal
Dé Máirt 09ú Ní bheidh aon Aifreann ann inniu.
Dé Céadaoin 10ú 7:00pm
Déardaoin 11ú 10:00am
Dé hAoine 12ú 10:00am Máirtín & Máire Uí Fheinneadha, Seanaghurráin, & beirt mhac Tommy & John
Dé Sathairn 13ú 6:00pm Eimear Clancy, Sidheán
Dé Domhnaigh 14ú 11:00am

Mairéad & Peadar Ó Conchubhair, Leitir Meas

Domhnach na Tríonóide Rónaofa 6/7 Meitheamh

Seanmóir na Seachtaine: An Tríonóid sa gCré              Bileog na Seachtaine: An Tríonóid Ró-naofa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nóibhéine do Chroí Rónaofa Chríost (cliceáil le postaer a fheiceáil)

ón Séipéal i mBóthar na Trá 11-19 Meitheamh

le feicéail ar líne ar http://www.salthillparish.ie/our-parish/webcam/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gairm don Sagartacht sa Deoise: Féach: https://youtu.be/Swkf2RbUaqQ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mass Times / Aifreann

Cill Éinde, An Spidéal
Dé Sathairn 6:00pm
Dé Domhnaigh 11:00am

Cill Treasa, Ros a' Mhíl
Dé Sathairn 7:30pm

Cill Mhuire, Na Minna
Dé Domhnaigh 9:30am

I rith na seachtaine, féach ‘Nuacht-litir’.

Cosaint Leanaí

Safeguarding Children & Young People
The Parish of An Spidéal values & encourages the active participation of children and young people in its life and is committed to ensuring their happiness, safety and well-being.

Ag Pósadh Sa Spidéal