Cill Éinde

“What the architect has created is an original work of art.”
(Lord Killanin, writing about Cill Éinde, 1950)

“A bhfuil cruthaithe ag an ailtire is saothar bunúil ealaíne é.”

 (An Tiarna Chill Ainthín, agus é ag scríobh faoi Chill Éinde, 1950)

Cill Einde stanied glass window

Nuair a rinneadh sagart pobail sa Spidéal den Athair Marcas Ó Conaire in 1897, chinn sé ar shéipéal nua a thógáil. Mhol Edward Martyn as Tulira go dtabharfaí an coimisiún do William A. Scott as Baile Átha Cliath. Ba ailtire anaithnid é sin an uair úd. Ach ina dhiaidh sin, dhear sé cuid mhaith foirgneamh breá. Mar cheann na hailtireachta ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, ba é W.A. Scott a bhí freagrach as roinnt de na foirgnimh ba nuálaí in Éirinn le linn an chéad chuid den fhichiú haois. Ach ar an drochuair, is corpas beag go leor a d’fhág sé ina dhiaidh de bhrí go bhfuair sé bás in aois caoga bliain.

Is séipéal Rómhánúil í Cill Éinde, ach bhain Scott leas as smaointe Críostaí agus Meánaoiseacha chomh maith. Is é a scríobh Robert Elliot an staraí ealaíne: “Chuir an tUasal Scott san áireamh an cineál daoine a adhrann sa séipéal seo, a chomhaireann a bpaidríní agus a ghuíonn go simplí, seachas soilse bladhracha a shantú le lámhleabhair thiubha dheabhóideacha a léamh.

D’fhostaigh Scott Sarah Purser leis na fuinneoga de ghloine dhaite a dhearadh agus a dhéanamh. Is mósáic de ghloine dhaite é Turas na Croise, ar a dtugtar go teicniúil opus sectile, a dhear an duine cáiliúil Sarah Purser freisin.

Rinneadh obair athchóirithe in 1985 agus ligeadh tuilleadh solais isteach sa séipéal. Cuireadh dhá fhuinneog nua bhreise de ghloine dhaite leis an séipéal.

Cill Éinde Altar

When Fr. Mark Conroy became parish priest of An Spidéal in 1897, he decided to build a new church. Edward Martyn of Tulira suggested that William A. Scott of Dublin be given the commission. He was, at that time, an unknown architect, but afterwards designed many other fine buildings. As head of architecture at University College Dublin, W.A. Scott was responsible for some of the more innovative buildings in Ireland during the early part of the twentieth century. Unfortunately, he left a relatively small canon of work as he died at the early age of fifty.
The general style of Cill Éinde is Irish Romanesque, but Scott also used early Christian and Medieval ideas in blending the whole building. Robert Elliot, the art historian, wrote of Cill Éinde: “Mr. Scott took into consideration the type of people who worship in this church, who tell beads and pray simply rather than desire garish lights to read bulky manuals of devotion.”
Sarah Purser’s Studios were engaged by Scott to design and execute much of the stained glass windows. The Stations of the Cross are a mosaic of painted glass, technically called opus sectile, also designed by the famous Miss Purser.
In 1985 restoration work was carried out. More light was allowed into the church. Two new stained glass windows by George Walshe were added.