Paróiste an Spidéil

Cill Einde

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

A4 poster

 

 

 Ardchrois an Spidéil

An Ardchrois is nua in Éirinn

Imogen Stuart a dhear.

Philip O’Neill a chuir i gcrích

(Brú le cóip den phóstaer a fháil:  A4)


Weekly Readings

 

Léachtaí an Aifrinn: Léachtaí an lae agus Léachtaí an Domhnaigh

Nuacht-litir na Seachtaine seo: 8c 20ú Domhnach B (16 Lúnasa 2015)

16ú Lúnasa 2015: An Deichiú Domhnach Déag

Cloiseann muid faoin a bheith ag iarraidh meáchan a chailleadh – gur cheart gearradh siar ar carbaihiodráit, nó iad a ghearradh amach, mar stórálann an corp na carbaihiodráití nach n-úsáideann muid. Ba cheart mar sin a bheith cúramach nach n-itheann muid an iomarca aráin, agus fataí, rís agus pasta, mar tá siad plódaithe le carbaihiodráit – muna bhfuil muid chun iad a úsáid.

Tá sé sa stair ón tús faoi cé chomh tábhachtach is atá sé carbaihiodráit a stóráil. De bhrí sin, bhí an fómhar tábhachtach le go mbeadh an gráinne arbhair acu chun iad a bheathú sa nGeimhreadh. B’ionainn an t-arán agus an bheatha i gconaí. Gan é, bheadh tú ag caint faoi ghorta agus faoin mbás. Ba mhinic a d’éirigh daoine amach de bharr aráin, agus eagla roimh gorta.

Is é sa gcomhthéacs seo a éisteann muid leis na léachtaí inniu agus Íosa mar carbaihiodráit don saol anseo agus don saol atá le teacht dóibh siúd a chreideann ann. Díríonn na léachtaí muid chun stór a chur i dtaisce; chun teacht chuig bord na hEocairiste go minic; an Eocairist ag cothú muid, ag beathú muid, agus ag neartú muid; nach féidir an iomarca a ithe de; nach féidir maireachtáil ar nós Íosa gan é.

Guí an Phobail

Go bhfása ár gcreideamh sa Eocairist, agus go raibh muid páirteach inti go hiomlán agus go minic le muid a chothú agus a bheathú don saol anseo go dtí mbaine muid amach an saol atá le teacht.

Maidir le ceist an ocrais domhanda: go dtuga muid ón stór atá le spáráil againn dóibh siúd i ngá le go mbeidh cothromas agus gach duione sách ar fud na cruinne.

Do dhaoine a chuireann bia ar fáil ón talamh agus ón bhfarraige: go bhfaighe siad luach a saothair dá gcuid oibre.

Dár mairbh: gur réitigh an Eocairist anseo ar talamh iad do Shéire na Beatha ar neamh.

Molann muid thú, a Dhia, as do lánmhaireacht agus do mhórgacht. Cothaigh muid agus neartaigh muid don saol anseo go dtí go bhfeicfidh muid tú I do ghlóir, trí Chríost ár dTiarna. Amen