Paróiste an Spidéil - Cill Éinde (sa bpictiúr)

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bileog Eolais don Athoscailt: Eolas (cliceáil); séan: https://www.facebook.com/CillEindeSpideal/videos/958890454546699/(cliceáil)

Cill Éinde,Plean CE 75+Cill Mhuire,Plean CM 33Cill Treasa, Plean CT 50     (cliceáil do cheann)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aifreann ó Chill Éinde ar fáil ar 

https://www.facebook.com/CillEindeSpideal (cliceáil) 

ag leanacht an chláir ama agus na h-intinní ar Bhileog na Seachtaine

Domhnach 19 A 8/9 Lúnasa

Seanmóir na Seachtaine: ....  & Físeán:            Bileog na Seachtaine: 19A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ag Freagairt do Bhriseadh Amach de COVID-19 sa Séipéal:

Má éiríonn tú (ball den phobal) tinn le linn Aifrinn

  • Abair le duine go n-airíonn tú tinn. Glacfar leis go bhféadfadh Covid-19 a bheith agat.
  • Téigh abhaile láithreach, agus cuir an Sagart Paróiste ar an eolas go luath (091 553155) má tá tú ag fanacht le tástáil le haghaidh Covid-19, agus arís nuair a fhaigheann tú toradh na tástála.
  • Mura bhfuil tú in ann dul abhaile go sábháilte, téigh go dtí an limistéar aonrúcháin sa bpóirse, agus tiocfaimid chugat le clúdach aghaidh agus cúnamh. Fanadh baill eile den phobal nach mbaineann le teaghlach an duine i gceist siar ón easlán.
  • Mura bhfuil tú in ann bogadh, ba chóir do dhaoine eile a d’fhéadfadh a bheith in aice láimhe bogadh go dtí áit eile.
  • Le cuidiú le Rianú Teagmhála ag an FSS (HSE), fágadh na daoine sin in aice leis an duine tinn a n-ainmneacha agus a sonraí teagmhála ag an sagart i ndiaidh an Aifrinn.
  • Glanfar aon limistéar i gceist tar éis an Aifrinn.

Má tharlaíonn sé go mbuaileann Covid-19 an sagart, nó má mbíonn sé i dlúth-theagmháil le duine le Covid-19, agus go mbíonn air féin-leithlisiú a dhéanamh ar feadh coicíse, cuirfear an tAifreann ar ceal láithreach go dtí go mbíonn sagart eile curtha ar fáil ag an deoise. Cuirfear an pobal ar an eolas ar www.cilleinde.ie. Beidh na séipéil oscailte don phobal le cuairt phearsanta a dhéanamh.

Mass Times / Aifreann

Cill Éinde, An Spidéal
Dé Sathairn 6:00pm
Dé Domhnaigh 11:00am

Cill Treasa, Ros a' Mhíl
Dé Sathairn 7:30pm

Cill Mhuire, Na Minna
Dé Domhnaigh 9:30am

I rith na seachtaine, féach ‘Nuacht-litir’.

Cosaint Leanaí

Safeguarding Children & Young People
The Parish of An Spidéal values & encourages the active participation of children and young people in its life and is committed to ensuring their happiness, safety and well-being.

Ag Pósadh Sa Spidéal