No module Published on Offcanvas position

Paróiste an Spidéil - Cill Éinde (sa bpictiúr)

Fáilte chuig suíomh idirlín Pharóiste an Spidéil

JGA2.jpg

Aifreann ar líne ó Chill Éinde ag an nasc seo thíos. Féach 'Bileog an Aifrinn' thíos

CE_Online_3.jpg

 • 1 Lúnasa: 18 Domhnach - Bileog an Aifrinn: 18_Domh.pdf  Seanmóir: féach ar bhileog an Aifrinn
 • Bí in am don Aifreann i gcónaí. Bí i do shuí 5 nóiméad roimh an Aifreann. Ná tar isteach déanach. 

  Le níos mó daoine ag filleadh ar an Aifreann anois, agus cuairteoirí thart, bígí in bhur suí in am don Aifreann. Ní bhíonn maoir againn le daoine a thagann isteach deireannach a sheoladh chuig spás. Beidh rópa curtha trasna an dorais roimh tús an Aifrinn.

                Leis na suíocháin curtha ar ais, beidh oraibh teacht amach suíochán i ndiaidh suíocháin don Chomaoineach. Ná seas suas le teacht amach go dtí go dtagann an t-am dod’ shuíochán. Fág spás idir dhaoine ar an bpasáiste. Siúl go mall agus bí ag gluaiseacht an t-am ar fad, más féidir. Bain díot an masc díreach sula thagann tú go dtí an sagart/ministir. Glac leis an gComaoineach. Cuir ort an masc arís agus siúl ar ais. Ní bheidh an sagart/ministir ag dul síos go dtí bun an tséipéil ar feadh tamaill eile.

  Arís, bígí in am! Fanaigí slán. Míle buíochas do na fir a thóg amach na suíocháin agus a chuir ar ais iad.

 • Na léachtaí ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge ag www.catholicireland.net/readings/
 • Más maith leat Aifreann a chur ar an liosta, déan teagmháil: 091-553155 nó ceThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • i_donate.jpgD'aon duine nach mbaineann leis an bparóiste nó nach dtógann na clúdaigh bailiúcháin, más mian leat síntiús a thabhairt don pharóiste, is féidir é sin a dhéanamh go leictreonach anseo le idonate. Beidh tú in ann Paróiste an Spidéil a roghnú; scríobh nóta, le do thoil: d'ainm, cén séipéal (Cill Éinde, Cill Mhuire, Cill Treasa), teachtaireacht.....

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mass Times / Aifreann

Cill Éinde, An Spidéal
Dé Sathairn 6:00pm
Dé Domhnaigh 11:00am

Cill Treasa, Ros a' Mhíl
Dé Sathairn 7:30pm

Cill Mhuire, Na Minna
Dé Domhnaigh 9:30am

I rith na seachtaine, féach ‘Nuacht-litir’.

Cosaint Leanaí

Safeguarding Children & Young People
The Parish of An Spidéal values & encourages the active participation of children and young people in its life and is committed to ensuring their happiness, safety and well-being.

Ag Pósadh Sa Spidéal