Paróiste an Spidéil - Cill Éinde (sa bpictiúr)

Fáilte chuig suíomh idirlíne Pharóiste an Spidéil.

Oscailte don Aifreann arís - 50 ceadaithe isteach ag gach Aifreann

Ticéid ag teastáil d'Aifreann deireadh seachtaine. Ar fáil sna séipéil.

(Ag iarraidh go bhfanfaidh na gasúir faoi 16 go dtí an chéad chéim eile mí Iúil.)

Ticéid fágtha (............):

Dé Sathairn Cill Éinde    6:00pm  fágtha
  Cill Treasa  7:30pm  fágtha
Dé Domhnaigh Cill Éinde    9:30am  fágtha
  Cill Éinde  11:00am 0 fágtha

Bileog Eolais faoi seo: Eolas (cliceáil); séan: https://www.facebook.com/CillEindeSpideal/videos/958890454546699/(cliceáil)

Cill Éinde,Plean CE 50Cill Mhuire,Plean CM 33Cill Treasa, Plean CT 50     (cliceáil do cheann)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aifreann ó Chill Éinde ar fáil ar 

https://www.facebook.com/CillEindeSpideal (cliceáil)

ag leanacht an chláir ama agus na h-intinní seo.

INT.jpg

Domhnach 14 A 4/5 Iúil

Seanmóir na Seachtaine: 14A           Bileog na Seachtaine: 14A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ag Réiteach don Chóineartú:

Físeán 1:https://www.facebook.com/111890957120440/videos/284468396090722

Físeán 2: https://www.facebook.com/111890957120440/videos/560813274596093

Físeán 3:https://www.facebook.com/111890957120440/videos/2829348047278177

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ag Freagairt do Bhriseadh Amach de COVID-19 sa Séipéal:

Má éiríonn tú (ball den phobal) tinn le linn Aifrinn

  • Abair le duine go n-airíonn tú tinn. Glacfar leis go bhféadfadh Covid-19 a bheith agat.
  • Téigh abhaile láithreach, agus cuir an Sagart Paróiste ar an eolas go luath (091 553155) má tá tú ag fanacht le tástáil le haghaidh Covid-19, agus arís nuair a fhaigheann tú toradh na tástála.
  • Mura bhfuil tú in ann dul abhaile go sábháilte, téigh go dtí an limistéar aonrúcháin sa bpóirse, agus tiocfaimid chugat le clúdach aghaidh agus cúnamh. Fanadh baill eile den phobal nach mbaineann le teaghlach an duine i gceist siar ón easlán.
  • Mura bhfuil tú in ann bogadh, ba chóir do dhaoine eile a d’fhéadfadh a bheith in aice láimhe bogadh go dtí áit eile.
  • Le cuidiú le Rianú Teagmhála ag an FSS (HSE), fágadh na daoine sin in aice leis an duine tinn a n-ainmneacha agus a sonraí teagmhála ag an sagart i ndiaidh an Aifrinn.
  • Glanfar aon limistéar i gceist tar éis an Aifrinn.

Má tharlaíonn sé go mbuaileann Covid-19 an sagart, nó má mbíonn sé i dlúth-theagmháil le duine le Covid-19, agus go mbíonn air féin-leithlisiú a dhéanamh ar feadh coicíse, cuirfear an tAifreann ar ceal láithreach go dtí go mbíonn sagart eile curtha ar fáil ag an deoise. Cuirfear an pobal ar an eolas ar www.cilleinde.ie. Beidh na séipéil oscailte don phobal le cuairt phearsanta a dhéanamh.

Mass Times / Aifreann

Cill Éinde, An Spidéal
Dé Sathairn 6:00pm
Dé Domhnaigh 11:00am

Cill Treasa, Ros a' Mhíl
Dé Sathairn 7:30pm

Cill Mhuire, Na Minna
Dé Domhnaigh 9:30am

I rith na seachtaine, féach ‘Nuacht-litir’.

Cosaint Leanaí

Safeguarding Children & Young People
The Parish of An Spidéal values & encourages the active participation of children and young people in its life and is committed to ensuring their happiness, safety and well-being.

Ag Pósadh Sa Spidéal